A les nostres aules, en català!

A les nostres aules, en català!
Contra la sentència, desobediència!

dimarts, 16 de març de 2010

CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ
Present i Futur de l’actual crisi sistèmica.
Anàlisi dels possibles efectes de la crisi a curt i mig termini sobre les generacions actuals.(1,5 crèdits, PREU: 40 E.)El present curs es una continuació de l’anterior seminari “Una aproximació marxista a l’actual crisi econòmica”, el qual va tenir molt bona acollida. Pretén oferir les eines adients per a una anàlisi crítica de les conseqüències que poden derivar-se de l’actual crisi econòmica, a partir de les mesures institucionals que s’estan prenent, centrant-se sobretot en els efectes sobre la qualitat de vida de les generacions actuals. Tanmateix, conjuntament amb aquesta anàlisi crítica, es volen oferir eines que permetin a les persones assistents visualitzar alternatives possibles.

El curs es divideix en tres blocs de dues sessions cadascun: el primer està centrat en l’anàlisi de la conjuntura actual; el segon, gira al voltant de les darreres mesures implantades que afecten el jovent, i que han creat gran controvèrsia; el darrer bloc, vol oferir alternatives possibles al l’actual model socioeconòmic.

El curs es desenvoluparà mitjançant la combinació d’exposicions a càrrec de ponents especialitzats/des i dinàmiques participatives de debat en petit i gran grup, al llarg de les sis sessions.