A les nostres aules, en català!

A les nostres aules, en català!
Contra la sentència, desobediència!